Страница обновлена 30.09.2020

Зачисление детей в ДОУ  в 2020-2021 учебном году 

 

Группа № 1

раннего возраста

Группа № 3 раннего возраста

Группа № 2 младшего

возраста

Группа № 4 среднего

возраста

Группа № 5 среднего

возраста

Группа № 6 среднего

возраста

Группа № 7

младшего

возраста

Группа № 8 подгтовит.

возраста

Группа № 9 старшего

возраста

Группа № 10 старшего возраста

Группа № 11

подготовит.

возраста

Кол – во зачисленных детей

 

22

17

5

1

2

-

-

1

2

-

1

Реквизиты приказа

03-13/78 от 03.08.2020

03-13/78 от 03.08.2020

03-13/ 136 от 26.08.2020

03-13/19 от 23.03.2020

02-13/42 от 06.07.2020

 

 

 

 

03-13/ 95-4 от 11.08.2020

03-13/ 159 от 03.09.2020

 

03-13/ 86 от 05.08.2020

 

03-13/ 88 от 06.08.2020

03-13/ 82 от 04.08.2020

03-13/ 150 от 31.08.2020

 

03-13/72 от 29.07.2020

 

 

 

03-13/ 115 от 20.08.2020

 

 

 

03-13/ 91 от 07.08.2020

03-13/ 88 от 06.08.2020

03-13/ 91 от 07.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 95 от 10.08.2020

03-13/ 96-1 от 12.08.2020

03-13/ 155 от 02.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 95-4 от 11.08.2020

03-13/ 102 от 17.08.2020

03-13/ 121 от 21.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 110 от 19.08.2020

03-13/ 110 от 19.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 127 от 24.08.2020

03-13/ 115 от 20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 136 от 26.08.2020

03-13/ 132 от 25.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 145 от 28.08.2020

03-13/ 142 от 27.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 121 от 21.08.2020

03-13/ 145 от 28.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 163 от 07.09.2020

03-13/ 150 от 31.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 168 от 11.09.2020

03-13/ 121 от 21.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 163 от 07.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-13/ 161 от 04.09.2020